www.Relay-of-Life.org

Česky | Deutsch | English | Español | Français | Ελληνικά | Italiano | Magyar | Nederlands | Polski | Română | Русский

Relay of Life

Fundacja Zdrowia Dr Ratha otrzymała od byłych więźniów KL Auschwitz pałeczkę „Sztafety życia, sztafety pamięci“

NAZISTOWSKIE KORZENIE „BRUKSELSKIEJ UE”

To, co zawsze chciałeś wiedzieć o „brukselskiej UE” – lecz nikt nie śmiał ci powiedzieć!

Wstęp:
Rozdział 1:

Podsumowanie dowodów

Rozdział 2:

WALTER HALLSTEIN: Wybitny nazistowski prawnik i główny architekt Brukselskiej Unii Europejskiej

Rozdział 3:

Kartel makroregionalny (niem. Das Großraum-Kartell) i jego sieć organizacyjna

Rozdział 4:

DZISIEJSZA BRUKSELSKA UNIA EUROPEJSKA: Co kartel naftowofarmaceutyczny i jego polityczni poplecznicy chcieliby przed Tobą ukryć?

Rozdział 5:

OSIEMSET LAT PO AKCIE MAGNA CARTA: Rządy Brukselskiej Unii Europejskiej mogą zakończyć wieki wolności i niezależności Wielkiej Brytanii

Rozdział 6:

Kto jest kim w Brukselskiej Unii Europejskiej

Rozdział 7:

Relay Of Life (Sztafeta Życia)